top of page
Electric Guitar

Strings Grotto

BiLT Guitars, Shelton Electric Instruments, Carr Amplifiers, Cornerstone Music Gear และมีเครื่องดนตรีมือสองอีกมากมาย เชิญเลือกชมได้เลยครับ ถ้าสนใจอยากลองสินค้าตัวไหน ร้านเราตั้งอยู่ที่ Glow Fish ตึกสาทรธานี อยากลองสินค้าตัวไหนนัดเข้ามาได้เลยครับ (โทร: 0926539515)

BiLT Guitars

Cornerstone pedals

Bananana Effects

Used Gears

bottom of page